quantuminax-plansifter

Quantuminax Plansifter


اصول کار

از طریق یک مفهوم ساخت مدولار جدید با فولاد ضد زنگ، ماژول ها به مکانیسم نوسان مرکزی متصل می شوند.

با توجه به تکنولوژی به کار رفته در ساخت محفظه ها، مواد ضد زنگ و مفهوم جدید، کوانتومینوکس امکان افزایش تعداد محفظه ها را بدون نیاز به تغییر قابل توجهی در پروژه فراهم می کند.

امکانات


  • افزایش ظرفیت آسان به دلیل سیستم ماژولار
  • حداکثر بهداشت
  • ایمنی محصول بالا
  • عملیات قابل اعتماد

مطابق با استانداردهای بهداشتی مواد غذایی تولید می شود


تمام سطوح محصول توسط فولاد ضد زنگ یا پوشش داده شده با مواد تایید شده بهداشتی تولید می شود.

حداقل مصرف انرژی


به لطف طراحی قطعات نوسانی مراکز ثقل، حداقل مصرف انرژی حاصل می شود.