Pneumatic Fan

Pneumatic Fan


اصول کار

این دستگاه برای انتقال ذخایر میانی در فرآیند آسیاب استفاده می شود. با توجه به طراحی خاص سطح نویز در این دستگاه به حداقل رسیده است.

امکانات


• عملیات صاف
• Fixed To Body دارای پدهای ضد لرزش است
• کار بدون سر و صدا
• حداکثر بهره وری
• حداقل نیاز به تعمیر و نگهداری